Sáng tác về COVID-19
Sài Gòn ơi! Có mệt lắm không?
15:12 | 29/09/2021

Nhạc: TRỊNH TUẤN KHANH

Thơ: NGUYỄN THỊ NGỌC UYỂN

Sài Gòn ơi! Có mệt lắm không?

 

 

 

Các bài mới
Giấc xanh (16/03/2022)
Khóc từ xa (18/01/2022)
Tiếng thu gọi (29/11/2021)
Các bài đã đăng