Sáng tác về COVID-19
Khóc từ xa
09:01 | 18/01/2022

Nhạc: PHAN VĂN THÀNH

Lời thơ: NGÔ CÔNG TẤN

Khóc từ xa

 

 

 

 

Tác giả: Ngô Công Tấn
Các bài mới
Giấc xanh (16/03/2022)
Các bài đã đăng
Tiếng thu gọi (29/11/2021)
Hãy ở nhà (28/10/2021)
Xin bình yên (28/10/2021)