Sáng tác về COVID-19
Tựa vào lòng Huế!
15:18 | 27/01/2022

LƯU LY

Tựa vào lòng Huế!
Ảnh minh họa (Internet)
... Rời tâm dịch...
Hàng đoàn dân trở về - tựa vào Huế yêu thương...
Trên những chuyến đi nghĩa tình dài rộng...
Huế - kề vai - gánh nỗi lo chung cùng Đất nước
Người Ba Miền - chung Tổ quốc thiêng liêng!
 
...Chốt trực giữa trời...dãi nắng... dầm mưa...
Những bữa cơm kết đoàn tình quân-dân thắm thiết
Covid quét qua... nhà nhà chống dịch...
Quy tắc 5K... chung sống an toàn.
 
Người thấm mệt rồi... hãy tựa vào nhau...
Chia sớt nhọc nhằn...cả những điều được... mất...
Cuộc chiến giữa thời bình, không đạn bom, chiến tuyến...
Diệt giặc Covid - Đất nước chung lòng!
 
Những người dân trở về - tựa vào Huế yêu thương...!
Biến hàng rào “cách ly“ - thành tấm khiên bảo vệ...
Cùng Cộng đồng giữ yên đường làng, ngõ xóm...
Như Con cháu Bác Hồ - vượt khó, kiên trung...!!
 
 
 
 
 
 
 
 
Tác giả: Lưu Ly
Các bài mới
Giấc xanh (16/03/2022)
Các bài đã đăng
Khóc từ xa (18/01/2022)
Tiếng thu gọi (29/11/2021)
Hãy ở nhà (28/10/2021)
Xin bình yên (28/10/2021)