Sáng tác về COVID-19
Tóc em mãi còn xanh
09:48 | 22/02/2022

Nhạc: QUANG KHÁNH

Ý thơ: LOAN THU

Tóc em mãi còn xanh
Ảnh minh họa (Internet)

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Giấc xanh (16/03/2022)
Các bài đã đăng
Khóc từ xa (18/01/2022)
Tiếng thu gọi (29/11/2021)
Hãy ở nhà (28/10/2021)
Xin bình yên (28/10/2021)