GIẢI THƯỞNG VHNT CỐ ĐÔ LẦN VII
Chấm sơ khảo chuyên ngành Văn học Giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ VII
12:10 | 29/06/2024
Sáng 29/6, BTC Giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ VII (2018 - 2023) đã tổ chức chấm sơ khảo chuyên ngành Văn học.
Chấm sơ khảo chuyên ngành Văn nghệ dân gian Giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ VII
09:04 | 23/06/2024
Sáng 23/6, BTC Giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ VII (2018 - 2023) đã tổ chức chấm sơ khảo chuyên ngành Văn nghệ dân gian.
Chấm sơ khảo chuyên ngành Âm nhạc Giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ VII
09:24 | 09/06/2024
Sáng 09/6, BTC Giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ VII (2018 - 2023) đã tổ chức chấm sơ khảo chuyên ngành Âm nhạc.
Chấm sơ khảo chuyên ngành Sân khấu Giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ VII
15:40 | 03/06/2024
Sáng 02/6, BTC Giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ VII (2018 - 2023) đã tổ chức chấm sơ khảo chuyên ngành Sân khấu.
Chấm sơ khảo chuyên ngành Nhiếp ảnh Giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ VII
08:43 | 26/05/2024
Sáng 26/5, BTC Giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ VII (2018 - 2023) đã tổ chức chấm sơ khảo chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Chấm sơ khảo chuyên ngành Mỹ thuật Giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ VII
14:22 | 17/05/2024
Chiều 17/5, BTC Giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ VII (2018 - 2023) đã tổ chức chấm sơ khảo chuyên ngành Mỹ thuật.
Chấm sơ khảo chuyên ngành Múa Giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ VII
08:45 | 15/05/2024
Sáng 15/5, BTC Giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ VII (2018 - 2023) đã tổ chức chấm sơ khảo chuyên ngành Múa.
Chấm sơ khảo chuyên ngành Kiến trúc Giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ VII
16:12 | 25/04/2024
Sáng 23/4, BTC Giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ VII (2018 - 2023) đã tổ chức chấm sơ khảo chuyên ngành Kiến trúc.
Công bố thể lệ Giải thưởng VHNT Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII (2018 - 2023)
10:21 | 30/01/2024
Sáng 30/1, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế đã tổ chức buổi họp báo công bố Thể lệ Giải thưởng VHNT Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII (2018 - 2023).