Quá trình hình thành Liên hiệp Hội
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LIÊN HIỆP HỘI
22:23 | 25/09/2014

Thừa Thiên Huế đã là nơi hội tụ gặp gỡ, giao lưu của nhiều văn nhân, thi sĩ thuộc nhiều thế hệ.Với dòng thơ văn yêu nước thì có Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Tố Hữu ... với dòng thơ văn lãng mạn thì xuất hiện nhiều tên tuổi như Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Nguyễn Xuân Sanh, Bích Khê, Hàn Mặc Tử, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Bính, Nam Trân, Nguyễn Đình Thư, Phạm Hầu, Phan Văn Dật, Tế Hanh, Thanh Tịnh, Thế Lữ, Thúc Tề, Trần Huyền Trân, Văn Cao, Xuân Tâm ... Họ là những người được sinh trưởng ở Thừa Thiên Huế hoặc là những người từ nhiều miền đất khác nhau đến với Huế để làm việc, học hành hoặc chỉ để tham quan du lịch, gặp gỡ giao du với bạn bè văn chương, tri âm, tri kỷ.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LIÊN HIỆP HỘI

 

Nhà thơ Hàn Mặc tử


Nhiều tác phẩm văn học viết về Huế của thời kỳ này đã được tạp chí Sông Hương tập hợp để xuất bản năm 1987 với tiêu đề “Bài thơ Thôn Vĩ (thơ viết về Huế trước 1945). Huế đã trở thành nguồn sáng tạo của thơ ca, âm nhạc cho nhiều thế hệ như Văn cao đã khái quát :”...Huế là một nguồn sáng tạo của tôi trong những năm 40. Thơ và nhạc là điều tôi tìm nguồn từ ấy. Có lẽ lịch sử và cảnh vật của cố đô có những điều gây cảm xúc cho sáng tác. Đối với nơi đó người ta phải suy nghĩ nhiều không vì lịch sử mà về một nền văn hóa. Những người Huế sống tự hào và đầy sáng tạo. Có lẽ sự sáng tạo của người dân Huế tôi làm được âm nhạc và thơ..” (Trích đoạn viết ngắn ngày 2.10.1986 của Văn Cao, tập Bài thơ Thôn Vỹ Sông Hương xuất bản 1987).

Tên tuổi của Hải Triều (bút danh của Nguyễn Khoa Văn) với hai cuộc bút chiến nổi tiếng “Duy tâm hay duy vật” và “Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị dân sinh” (1933-1939), tên tuổi của nhà thơ Tố Hữu với những bài thơ cách mạng nổi tiếng trong những năm 30, 40 được tập hợp in trong tập Thơ Tố Hữu do Hội Văn Hóa cứu quốc xuất bản năm 1946; dòng văn học dân gian, thơ ca hò vè trên mảnh đất TT-Huế thể hiện lòng yêu nước, đấu tranh chống Pháp xâm lược đã mở ra các hoạt động văn học nghệ thuật cách mạng trong những ngày đầu thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam; đại bộ phận trí thức, thanh niên, học sinh đã được ảnh hưởng nhiều của dòng thơ văn yêu nước, cách mạng của nhà thơ Tố Hữu mà lên đường tham gia vào các phong trào chống thực dân Pháp, phát xít Nhật.                              

Nhà thơ Tố Hữu

Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, TT-Huế là vùng bị tạm chiếm, nhưng “xôi đỗ”, xen giữa các đồn bốt địch là những tiểu vùng tự do. Văn nghệ sĩ trong thời điểm này tùy theo tình hình diễn biến của chiến trường mà hoạt động, phục vụ. Công tác thông tin tuyên truyền, văn nghệ trở thành một nhu cầu cần thiết của quần chúng công nông binh mỗi khi có sinh hoạt tập thể, hội họp, mít-ting ... Các bộ môn như kịch, nhạc, tấu vè ... vì thế mà phát triển rầm rộ. Tờ báo “Giết giặc” của TT-Huế, tờ báo “Vệ Quốc Quân” của Liên khu IV bao giờ cũng có đăng các bài ghi chép, phóng sự chiến tranh, thơ, ca dao, hò, vè, tấu, nhạc ... TT-Huế đã có một đội ngũ văn nghệ sĩ tương đối nhiều như ở các cơ quan thông tin, tuyên truyền tỉnh, huyện, thị xã có : Phan Nhân, Hoàng Tuấn Nhã, Trịnh Xuân An, Hoàng Liên, Thái Quang Ngoạn, Lê Trọng Sâm, Trần Xuân Dục ... ở các đoàn văn công có : Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Hồng, Ngọc Lan, Mặc Hy, Vĩnh Cường ... ở đơn vị bộ đội có Hồ Vi, Phùng Quán, Văn Tôn (tức Hải Bằng), Viễn Tín, Trần Công Tấn, Nguyễn Ngọc Liễn ... Những tác phẩm ra đời trong giai đoạn này khá phong phú, phần nhiều sáng tác ngay tại chỗ, phục vụ tại chỗ. Những tác phẩm của nhà văn Bùi Hiển viết về TT-Huế như : ”Đánh trận giặc lúa” (1951), “Ánh mắt” (1957), hoặc về sau này như “Gặp gỡ”, “Một chuyện trong chiến tranh” ... cũng được giới văn nghệ sĩ TT-Huế lúc bấy giờ coi như là những sản phẩm văn học của địa phương mình. Nhiều tác phẩm còn có sức sống lâu bền hơn nữa như “Bình Trị Thiên khói lửa” của Nguyễn Văn Thương, “Lời quê” của Hồ Vi, “Trận Thanh Hương” của Nguyễn Khắc Thứ, “Trăm năm rừng cũ” của Hải Bằng v.v...                                                                                          

Nhà thơ Chế Lan viên


- Tháng 8.1949, đoàn cán bộ ở Sở Tuyên truyền Liên khu IV đã được cử vào TT-Huế công tác giúp TT-Huế xây dựng phong trào văn nghệ, tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước về cuộc kháng chiến chống Pháp. Đoàn gồm có nhà văn Bùi Hiển, các văn nghệ sĩ Phan Nhân, Nguyễn Hồng, Mặc Hy, Nguyễn Văn Thương, Trịnh Xuân An, Hồng Liên, Hoàng Trấn Nhã, Hồng Chương, Đình Quang, Nguyễn Khắc Thứ, Chế Lan Viên, Dương Tường, Lương An, Minh Châu, Tấn Hoài, Hoàng Tài, Phan Giá, Minh Lương, Xuân Hoàng, Nguyễn Văn Dinh, Hoàng Liên ...                                        

Nhà thơ Hải Bằng

- Tháng 10.1950, tại làng Mỹ Lợi, huyện Phú Lộc đã diễn ra cuộc “Họp bạn” văn nghệ toàn tỉnh TT-Huế, đánh dấu sự ra mắt của Phân Hội Văn Nghệ TT-Huế. Lúc đầu dự kiến khoảng 150 người về dự, nhưng vì bị địch càn nên số văn nghệ sĩ phía bắc TT-Huế không vào dự được, hội nghị chỉ còn 50 người. Trong cuộc “Họp Bạn” có trình diễn các tiết mục văn nghệ, diễn vở “Nhật Xuất” của Tào Ngu. Hội nghị đã tranh luận, trao đổi về thơ văn, nhạc, kịch, trao giải thưởng cho những tiết mục xuất sắc. Hội nghị đã tổng kết đánh giá và bầu Ban Chấp Hành Phân Hội Văn Nghệ TT-Huế. Nhà văn Trịnh Xuân An được cử làm Phân Hội trưởng.

-Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, giới văn nghệ sĩ TT-Huế đã có nhiều cống hiến to lớn và sự nghiệp chung của đất nước. Nhiều văn nghệ sĩ đã dấn thân trên nhiều lĩnh vực để từ đó có nhiều tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật có giá trị về nội dung tư tưởng phục vụ công cuộc chống Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Trong thời gian này lực lượng văn nghệ sĩ vùng tạm chiếm (thành phố Huế) đã hình thành nhiều tổ chức nhằm tập hợp đội ngũ sáng tác văn học nghệ thuật với nội dung yêu nước, đấu tranh đòi hòa bình, thống nhất tổ quốc như nhóm “Việt Nam, Việt Nam”, nhóm “Việt”, “Mặt Trận Văn Hóa Dân Tộc Miền Trung”, “Hội Sinh Viên Sáng Tác Huế” ... Một số sách báo có nội dung đấu tranh chống Mỹ cũng xuất hiện rất phong phú trong các phong trào yêu nước tại thành phố Huế.                                                                                        

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường

     
Các ấn phẩm văn nghệ của Tổng Hội Sinh viên Huế được xuất bản như : “Tủ sách đồng bào”, tập thơ “Ngày quật khởi”, “Nguồn mạch mới”, tập ca khúc “Tiếng ca giữ nước” và các tác phẩm họa, thơ, nhạc được đăng tải trên các báo chí yêu nước cũng góp phần vào cuộc chiến đấu chung trên mặt trận văn học nghệ thuật. Một số văn nghệ sĩ thành phố đã hy sinh như Trần Quang Long, Lê Minh Trường, Ngô Kha ... thể hiện khí phách của giới văn nghệ sĩ TT-Huế trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước. Qua phong trào văn nghệ đấu tranh chống Mỹ ở Huế, nhiều tác giả đã trưởng thành như Bửu Chỉ, Thái Ngọc San, Lê Nhược Thủy, Trần Phá Nhạc, Võ Quê, Nguyễn Phú Yên, Nguyễn Đông Nhật, Lê Gành, Trần Đình Sơn Cước, Nguyễn Hoàng Thọ ...

Cùng thời điểm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, do nhu cầu phát triển của phong trào, tại chiến khu TT-Huế đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội Văn nghệ TT-Huế.

Đại hội thành lập Hội Văn Nghệ Thừa Thiên Huế, tổ chức vào năm 1970, tại chiến khu TT-Huế. Ban chấp hành Hội gồm 7 người, do Tống Hoàng Nguyên, Chủ tịch Hội. Đại hội đã qui tụ lực lượng văn nghệ  sĩ nong cốt từ các đơn vị chiến đấu của chiến trường TT-Huế gồm : phóng viên, biên tập viên của tờ Cờ giải phóng, Cứu lấy quê hương : Hoàng Phủ Ngọc Tường, Ngô Kha, Lê Khánh Thông, Nguyễn Đắc Xuân, Nghiêm Sĩ Thái, Văn Thái, Trần Thân Mỹ, Nguyễn Quang Hà, Tống Hoàng Nguyên, Doãn Yến, Nguyễn Kim Cúc, Trần Nguyên Vấn, Quế Lâm, Trần Phá Nhạc, Nguyễn Khoa Điềm ...                          

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm

Thời gian này giới văn nghệ sĩ TT-Huế đã xuất bản các tập thơ : Bài ca quê hương; Huế một mùa xuân; Những ngày giữ đất; Cửa thép, bút ký của Nguyễn Khoa Điềm; Ngôi sao trên đỉnh Phu Văn Lâu, bút ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường; Dòng sông phẳng lặng, tiểu thuyết Tô Nhuận Vỹ; Người Sông Hương, truyện ngắn Tô Nhuận Vỹ; các tập thơ của Thanh Hải; các ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn, Hồ Thuận An ...

- Đã xuất bản 2 số “ Văn nghệ giải phóng".

Ngày 26/3/1975 Huế được giải phóng, tiếp quản cơ sở 26 Lê Lợi Huế làm trụ sở của Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế. Nhà thơ Thanh Hải làm thủ trưởng cơ quan Hội. Thời kỳ này Hội tập trung vào việc tập hợp đội ngũ văn nghệ sĩ từ chiến khu TT-Huế về, từ miền Bắc vào và lực lượng tại chỗ : Thanh Hải, Trần Hoàn, Nguyễn Khoa Điềm, Tống Hoàng Nguyên, Nguyễn Quang Hà, Tô Nhuận Vỹ, Nguyễn Đắc Xuân, Hà Khánh Linh, Nguyễn Tuyến Trung, Ngô Kha, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Trần Vàng Sao, Nguyễn Hữu Ngô, Trần Công Tấn, Quế Lâm, Trần Thanh Lâm, Trần Phá Nhạc, Lê Khánh Thông, Nghiêm Sĩ Thái, Phạm Đăng Trí, Trịnh Công Sơn, Bửu Ý, Bửu Chỉ, Vĩnh Phối, Đỗ Kỳ Hoàng, Đinh Cường, Tần Hoài Dạ Vũ, Lê Khắc Cầm, Hoàng Đăng Nhuận, Thái Ngọc San, Nguyễn Đông Nhật, Ngụy Ngữ, Lê Văn Ngăn, Lê Gành, Đặng Mậu Tựu, Võ Quê, Trần Đình Sơn Cước ...                                           

Nhà thơ Ngô Kha


Năm 1976 hợp nhất 3 tỉnh  Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thành tỉnh Bình Trị Thiên. Nhạc sĩ Trần Hoàn, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Trị Thiên làm Trưởng ban chỉ đạo hợp nhất lực lượng văn nghệ sĩ Bình Trị Thiên.

Ban Vận động thành lập Hội do Nhà thơ Thanh Hải làm Trưởng ban, Nhà thơ Xuân Hoàng, Nhà thơ Lương An làm Phó trưởng ban.

Hoạt động của Hội trong giai đoạn này tập trung vào việc tập hợp đội ngũ hội viên của ba tỉnh, xây dựng chương trình hoạt động chuẩn bị Đại Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên lần thứ I.

Đại Hội Văn Nghệ Bình Trị Thiên  lần thứ I, tổ chức vào các ngày 3,4,5/7 /1978, tại thành phố Huế. Hội có 285 hội viên (trong đó có 68 hội viên trung ương). Chủ tịch Hội : Nhạc sĩ Trần Hoàn; các phó chủ tịch : Nhà thơ Thanh Hải,  Nhà thơ Xuân Hoàng, Nhà thơ Lương An...                    

Nhạc sĩ Trần Hoàn

Nhiệm kỳ này Hội đã xuất bản 20 tác phẩm văn học; Thơ in trên tạp chí Bình Trị Thiên : 359 bài; Văn xuôi in trên tạp chí Bình Trị Thiên trên 100 tác phẩm; Năm 1978 : Thành lập Phân hội Mỹ thuật, Phân hội Nhiếp ảnh Bình Trị Thiên; 71 hội viên được trao tặng giải thưởng văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên lần thứ I; Nhà thơ Thanh Hải được truy tặng giải đặc biệt; Tháng 6.1983 Tạp chí Sông Hương ra số đầu tiên do nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm làm Tổng biên tập.

Đại Hội Văn Nghệ Bình Trị Thiên lần thứ II, tổ vào các ngày 1,2,3/8/1983, tại thành phố Huế. Ban Chấp Hành 23 người. Ban Thường vụ 11 người. Chủ tịch Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm kiêm Tổng thư ký, kiêm TBT Tạp chí Sông Hương. Các Phó chủ tịch : Nhà thơ Xuân Hoàng, Đạo diễn Xuân Đàm, Nhà Văn Tô Nhuận Vỹ, Họa sĩ Vũ Trung Lương. Các Phó tổng thư ký : Ông Phan Văn Khuyến, Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Các Ủy viên thư ký : Ông Minh Hằng, Nhạc sĩ Trần Hữu Pháp, Họa sĩ Bửu Chỉ, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Sĩ Sô. 

Tháng 4.1986 nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên, Tổng biên tập Tạp chí Sông Hương, chuyển công tác. Nhà thơ Nguyễn Xuân Hoàng giữ chức vụ quyền Chủ tịch, nhà văn Tô Nhuận Vỹ, Phó chủ tịch Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên kiêm chức TBT Tạp chí Sông Hương.

Ban Chấp Hành đã thành lập Chi hội Nhà văn Bình Trị Thiên (20.11.1984); tổ chức Hội Nghị thơ văn yêu nước của tuổi trẻ trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước(25.3.1985); Thành lập Hội Văn học nghệ thuật thành phố Huế (1987); Chi hội Kiến trúc Việt Nam tại TT-Huế gia nhập làm thành viên của Hội (1987); Thành lập Tủ sách Sông Hương (12.1986); Tạp chí Sông Hương kết nghĩa với tạp chí Nhê-man (Biêloruxia). Trên 40 văn nghệ sĩ TT-Huế nhận giải thưởng Bông Sen Trắng. (Quyết định tổ chức giải thưởng Bông Sen Trắng số 1280-QĐ/UB ngày 2.11.1987).
                                                

Nhà văn Tô Nhuận Vỹ

Đại Hội Văn Nghệ Bình Trị Thiên lần thứ III, tổ chức năm 1988, tại số 3 Lê Lợi, Huế.Nhà văn Tô Nhuận Vỹ làm Tổng thư ký, Nhà văn Nguyễn Quang Lập, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Sĩ Sô làm Phó Tổng thư ký. Nhiệm kỳ này chỉ hoạt động một năm thì chia tỉnh Bình Trị Thiên.
Ngày 15.7.1989 Thường vụ Tỉnh ủy TT-Huế đã ra quyết định số 18 QĐ-TV về việc thành lập Hội Văn học nghệ thuật TT-Huế trên cơ sở số hội viên văn nghệ sĩ Bình Trị Thiên sau khi chia tỉnh còn công tác, sinh sống tại TT-Huế (270 hội viên trong đó có 70 hội viên các chuyên ngành TW); sáp nhập Hội Văn Học nghệ thuật Thành phố Huế và cử Ban Chấp Hành Hội Văn học nghệ thuật TT-Huế lâm thời gồm 17 thành viên. (Quyết định ngày 20.7.1989).

Ban Thư ký Hội : Tổng thư ký Nhà văn Tô Nhuận Vỹ, Phó tổng thư ký Nhà văn Hồng Nhu. Các Ủy viên thư ký : Họa sĩ Bửu Chỉ, Nhà văn Trần Thùy Mai, Nhà thơ Võ Quê. 
                                           

Họa sĩ bửu Chỉ

Giai đoạn này Hội tập trung thống kê lại danh sách hội viên; xây dựng chương trình hoạt động chuẩn bị tổ chức Đại hội Văn học nghệ thuật TT-Huế đầu tiên sau khi tách tỉnh.

Đại Hội Văn Học Nghệ Thuật Thừa Thiên Huế (nhiệm kỳ 1990-1994), tổ chức vào tháng 12.1990, tại số 3 Lê Lợi, Huế. Hội có 283 hội viên (trong đó có 96 hội viên các Hội chuyên ngành trung ương). Ban Chấp Hành Hội gồm 11 người. Ban Thường trực Hội : Nhà văn Tô Nhuận Vỹ, Tổng thư ký; Nhà văn Hồng Nhu, Phó Tổng thư ký kiêm TBT Tạp chí Sông Hương; Họa sĩ Bửu Chỉ, Ủy viên.
Trong nhiệm kỳ này Hội tham gia vận động, sáng lập viên Nhà trưng bày nghệ thuật điêu khắc Điềm Phùng Thị (1993).


- Giới nghệ sĩ Nhiếp ảnh nhận được 30 giải thưởng khu vực, toàn quốc, quốc tế. 


- Trên 40 hội viên cống bố công trình, tác phẩm văn học nghệ thuật : Hồng Nhu, Nguyễn Quang Hà, Tô Nhuận Vỹ, Lâm Thị Mỹ Dạ, Nguyễn Khắc Thạch, Hải Bằng, Ngô Minh, Lê Thị Mây, Hà Khánh Linh, Lê Xuân Việt, Hồ Thế Hà, Võ Quê, Nguyễn Khắc Phê, Việt Đức, Lê Anh, Mai Xuân Hòa, Vĩnh Phúc, Dương Bích Hà, Trần Hữu Pháp, Khắc Yên, Đỗ Kỳ Hoàng, Hà Văn Chước, Bửu Chỉ, Hoàng Đăng Nhuận, Lê Quí Long, Trương Bé, Dương Đình Sang, Đặng Mậu Tựu, Văn Lang, Thái Hùng, Ngọc Tranh, La Cẩm Vân, Hồ Ngọc Ánh, Minh Hằng, Nguyễn Tuyến Trung, Nguyễn Văn Vinh, Đặng Việt Hùng, Lê Quang Hoàng, Lê Đình Liên, Nguyễn Khoa Quả, Phạm Bá Thịnh,Tôn Thất Bình, Triều Nguyên, Nguyễn Thế Truyền, Phùng Phu.

- Tổ chức kỷ niệm 10 năm Tạp chí Sông Hương (6.1983 - 6.1993)

- Tổ chức đoàn ca Huế giao lưu tại Thái Bình, Quảng Ninh (1993)

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội Đồng Nghệ Thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức giải VHNT Cố Đô 5 năm /lần (lần thứ  I); đã có 40 hội viên nhận giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô lần thứ I (Quyết định số 612/QĐ-UB ngày 16.6.1993)

Đại Hội Văn Học Nghệ Thuật Thừa Thiên Huế lần thứ VII (nhiệm kỳ 1994-1997) được tổ chức tại số 3 Lê Lợi, thành phố Huế. Căn cứ vào quá trình hình thành và phát triển tổ chức Hội từ năm 1950; thể theo nguyện vọng của hội viên, Ban chấp hành Hội VHNT TT-Huế nhiệm kỳ 1990-1994 đã kiến nghị Tỉnh ủy, UBND TT-Huế tổ chức đại hội nhiệm kỳ 1994-1997 với tên gọi là Đại Hội VHNT TT-Huế lần thứ VII. (lần I tính từ 1950).

Tổng số hội viên đến cuối nhiệm kỳ : 288 (trong đó có 111 hội viên các Hội chuyên ngành Trung ương)

- Cơ cấu tổ chức : gồm 7 Phân hội chuyên ngành với Ban Chấp Hành các Phân Chi hội : Văn học, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Âm nhạc, Kiến trúc, Văn nghệ dân gian

- Ban Chấp Hành : 16 người, Ban Thường vụ : 5 người, Chủ tịch Nhà văn Tô Nhuận Vỹ. Các Phó chủ tịch : Nhà thơ Võ Quê, Nhà văn Nguyễn Khắc Phê. Các ủy viên thường vụ : Nhà văn Hồng Nhu, Họa sĩ Đỗ Kỳ Hoàng.

Trong nhiệm kỳ này Hội đã phối hợp với các Hội chuyên ngành trung ương thành lập Chi hội Nhạc sĩ  VN tại TT-Huế, thành lập Chi hội Mỹ thuật VN tại TT-Huế; Chi Hội Văn nghệ dân gian VN tại TT-Huế đề nghị làm thành viên của Hội Văn học nghệ thuật TT- Huế.
Hội tổ chức khai trương Gallery tại trụ sở Hội (26 Lê Lợi, Huế); 50 hội viên nhận giải thưởng VHNT của Liên hiệp các Hội VHNT VN, các Hội chuyên ngành TW và quốc tế; Đã xuất bản 40 tác phẩm văn học (thơ, bút ký, truyện ngắn, tiểu thuyết, nghiên cứu, phê bình); Tổ chức 48 cuộc triển lãm (mỹ thuật : 33; Nhiếp ảnh : 15); Tổ chức 2 trại sáng tác cho tài năng trẻ tại Lăng Cô, Cảnh Dương; Phối hợp với một số ngành hữu quan tổ chức 6 cuộc thi hoặc vận động sáng tác VHNT; Đặc biệt trên 40 hội viên được đi trao đổi văn hóa với nhiều nước; Hội đã đón tiếp và làm việc với 31 đoàn văn nghệ sĩ, nhà văn hóa, nhà ngoại giao đến thăm và làm việc với Hội : Trung Quốc, Nhật, Mỹ, Pháp, Israel, Thụy Điển, Anh, Australia (1994 : 17 đoàn; 1995 : 6 đoàn; 1996 : 8 đoàn); Hội tổ chức 2 đoàn Ca Huế, dân ca dự Festival âm nhạc truyền thống tại Mỹ (1995); Festival Dân ca dân nhạc Châu Á tại Hồng Kông (10.1996); Thực hiện 7 công trình tập thể : (2 tập thơ văn thiếu nhi (Hoa ngũ sắc, Con ốc biển), 2 tập tổng hợp (văn nghệ dân gian); 20 ca khúc hay về Huế; 20 truyện ngắn hay của 20 cây bút trẻ TT-Huế; Hai thập kỷ thơ Huế.

Đại Hội Văn Học Nghệ Thuật Thừa Thiên Huế lần thứ VIII (nhiệm kỳ 1997-2000), tổ chức vào ngày 6,7/6/1997, tại số 3 Lê Lợi, Huế. Tổng số hội viên đến cuối nhiệm kỳ : 308 người, sinh hoạt trong 7 Phân hội chuyên ngành : Văn học, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Sân Khấu, Âm nhạc, Kiến trúc, Văn nghệ dân gian. Ban Chấp Hành 17 người. Ban Thường Vụ 5 người, Chủ tịch Nhà thơ Võ Quê, Phó chủ tịch Nhà văn Nguyễn Quang Hà kiêm TBT Tạp chí Sông Hương. Các ủy viên : Họa sĩ Đặng  Mậu Tựu, Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Xuân Hoa, Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ.
                                           

Nhà thơ võ quê

Trong thời gian 1997 - 2000: Hội đã có những kết quả sau : đã xuất bản 63 tác phẩm văn học, 14 tác phẩm văn hóa, văn nghệ dân gian. 3 tác phẩm âm nhạc (ca khúc, nghiên cứu sưu tầm). 
- 34 hội viên được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam” của UBTQLHCHVHNT Việt Nam.

- Phân hội Văn học được chọn là đơn vị “Người tốt việc tốt“ năm 1999 của Tỉnh; Một số hộiviên được danh hiệu “Người tốt việc tốt”. 

- 41 hội viên được nhận Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô lần II : Văn học : Hồng Nhu, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Ngô Minh, Trần Thùy Mai, Lê Xuân Việt, Hồ Thế Hà, Phan Thuận An, Nguyễn Phước Hải Trung, Phạm Đức Thành Dũng, Phan Thanh Hải, Hoàng Dạ Thi, Dương Phước Thu, Nguyễn Khắc Phê, Đỗ Văn Khoái, Hồ Thế Hà, Phạm Nguyên Tường; Mỹ thuật : Trương Bé, Lê Ngọc Tường, Ngô Tâm, Phạm Văn Lập, Nguyễn Khắc Công; Nhiếp ảnh : Lê Quang Hoàng, Phạm Văn Tý, Hồ Ngọc Sơn, Việt Hùng, Phạm Bá Thịnh; Sân khấu : Hoàng Minh Hằng, Ngọc Tranh, La Cẩm Vân, Bạch Hạc, La Nguyên, La Thanh Hùng, Lan Phương, Đình Dũng, Kiều Oanh, Thu Hằng, Hiền Lương; Kiến trúc : Nguyễn Quốc Bảo; Văn nghệ dân gian : Dương Bích Hà, Tôn Thất Bình, Trần Đại Vinh, Triều Nguyên, Lê Nguyễn Lưu.

- 16 tác hội viên được nhận giải thưởng của các Hội chuyên ngành Trung ương : Văn học : Lâm Thị Mỹ Dạ, Hồ Thế Hà, Nguyễn Quang Hà; Kiến trúc : Nguyễn Thúc Hoàng, Châu Thị Khánh Mai, Nguyễn Quốc Bảo; Văn nghệ dân gian : Nguyễn Tú, Triều Nguyên, Phan Thị Đào, Tôn Thất Bình, Huỳnh Đình Kết, Võ Quê, Trần Thùy Mai, Trần Hoàng, Lê Văn Thuyên, Mai Khắc Ứng.

- Hội viên Nhiếp ảnh đã nhận 90 giải thưởng địa phương, khu vực, quốc gia và 10 giải thưởng quốc tế về nghệ thuật Nhiếp ảnh.
- Hội tổ chức một đoàn ca Huế dự Festival Âm nhạc dân tộc Châu Á tại Đài Loan (1998)

- Dàn dựng, biểu diễn : 19 chương trình (9 sân khấu, 10 âm nhạc)

- Tổ chức 41 cuộc triển lãm (32 mỹ thuật, 8 nhiếp ảnh, 1 kiến trúc)

- 21 hội viên được tặng thưởng hằng năm của Hội LHVHNT TT-Huế.

- Hội đã tổ chức 4 trại sáng (3 trại sáng tác văn học, 1 trại sáng tác âm nhạc)

- Tham gia phối hợp tổ chức Trại điêu khắc Quốc tế “Ấn tượng Việt Nam-Huế lần thứ II (1998)

- Hội đã làm thủ tục giới thiệu cho hội viên các Hội chuyên ngành tham dự triển lãm, biểu diễn, hội nghị chuyên đề ở các nước Mỹ, Pháp, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan ...

- Phối hợp Hội Nhà Văn Việt Nam thành lập Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Thừa Thiên Huế; phối hợp Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam thành lập Chi hội Múa Việt Nam tại Thừa Thiên Huế.

Đại Hội Văn Học Nghệ Thuật Thừa Thiên Huế lần thứ IX  (nhiệm kỳ 2000-2005), tổ chức vào ngày18,19/8/2000, tại số 3 Lê Lợi, Huế. Tổng số hội viên đến ngày 30/01/2005 : 432 người (trong đó có 188 hội viên các Hội chuyên ngành trung ương). Đại Hội đã nhất trí với tên gọi mới : Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Thừa Thiên Huế.

Về cơ cấu tổ chức : Đại hội đã nhất trí nâng các Phân, Chi hội thành Hội với 8 Hội chuyên ngành : Hội Nhà Văn, Hội Mỹ Thuật, Hội Âm Nhạc, Hội Nhiếp Ảnh, Hội Kiến Trúc, Hội Nghệ Sĩ Múa, Hội Sân Khấu, Hội Văn Nghệ Dân Gian.

Ban Chấp Hành 18 người. Ban Thường Vụ : Chủ tịch Nhà thơ Võ Quê; Các Phó chủ tịch : Nhà thơ Nguyễn Khắc Thạch kiêm Tổng biên tập Tạp chí Sông Hương, Họa sĩ Đặng Mậu Tựu; Các Ủy viên : Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Xuân Hoa, Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ.

Trong nhiệm kỳ này Hội được tặng Huy chương "Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật  Việt Nam", "Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam", Huy chương "Vì sự nghiệp Nhiếp ảnh Việt Nam", Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Văn Hóa Thông tin, của các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương, của UB Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em Việt Nam, của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường được tặng Huân chương Độc Lập hạng Ba 

Nhiều hội viên nhận Huy chương các loại : Huy chương "Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam", Huy chương "Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam", Huy chương "Vì sự nghiệp Nhiếp Ảnh Việt Nam", Huy chương "Chiến sĩ văn hóa", Huy chương "Vì sự nghiệp văn hóa", Huy chương "Vì sự nghiệp Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em Việt Nam", Huy chương "Vì sự nghiệp Múa Việt Nam", Huy chương "Vì sự nghiệp Âm Nhạc Việt Nam", Huy chương "Vì sự nghiệp Công đoàn".

- 5 danh hiệu Nghệ nhân dân gian Việt Nam : Trần Kích, Nguyễn Văn Bê, Lê Văn Kinh, Nguyễn Văn Sính, Lê Tuý.

-12 Nghệ sĩ ưu tú (Mộng Điệp, Mạnh Cẩm, La Cháu, Châu Dinh, La Cẩm Vân, Ngọc Bình, Khánh Vân, Lan Phương, Bạch Hạc, Đình Dũng, Thái Hùng, Kiều Oanh)

- 4 nghệ sĩ được phong Tước hiệu Nghệ sĩ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam (AVAPA) : Lê Quang Hoàng, Phạm Bá Thịnh, Phạm Văn Tý, Nguyễn Văn Dũng; 3 nghệ sĩ được phong Tước hiệu Nghệ sĩ của Liên Đoàn Nhiếp Ảnh Thế giới (AFIAP) : Phạm Văn Tý, Nguyễn Văn Dũng, Phạm Bá Thịnh; Tham gia các Chương trình biểu diễn, triển lãm Festival Huế (2000,2002, 2004); Đã tổ chức 14 trại sáng tác văn học nghệ thuật  (2000 : 1 trại, 2001 : 3 trại, 2002 : 4 trại, 2003 : 4 trại, 2004 : 2trại); Tham gia phối hợp tổ chức trại sáng tác Điêu khắc Quốc tế “Ấn tượng Việt Nam - Huế lần thứ III (2002), lần thứ IV (2004); tổ chức 46 cuộc triển lãm (38 mỹ thuật, 8 nhiếp ảnh).

- 35 tác giả nhận giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ III : Nguyễn Khắc Phê, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Trần Thùy Mai, Lâm Thị Mỹ Dạ, Trần Hồng Nhu, La Cẩm Vân, Ngô Tâm, Nguyễn Khắc Thạch, Võ Đông Bảy, Ngô Minh, Phan Thuận An, Nguyễn Hữu Thông, Ngọc Bình, Lê Văn Nhường, Hồ Thế Hà, Phạm Thị Kim Oanh, Phan Thị Bạch Hạc, Bùi Vĩnh Phúc, Hà Sâm, Đoàn Dân, Hồ Ngọc Sơn, Tô Trần Bích Thúy, Khắc Yên - Việt Đức - Vĩnh Phúc, Dương Phước Thu, Lê Phùng, Nguyễn Vĩnh Hiển, Trương Bé, Nguyễn Quang Hà, Phạm Văn Tý, Hiền Lương, Đặng Văn Trân, Việt Đức, Cao Chí Hải, Nguyễn Phước Hải Trung, Nguyễn Thị Phương Thảo.

- Tính đến 12.2004 trên 100 hội viên nhận giải thưởng của UBTQLH các Hội VHNT VN, các Hội chuyên ngành trung ương, khu vực địa phương và quốc tế.

Sự phát triển của hoạt động văn học nghệ thuật từ khi có Hội đến nay đã có nhiều giai đoạn thăng trầm theo từng hoàn cảnh lịch sử của đất nước. Điều đáng trân trọng là đội ngũ văn nghệ sĩ Thừa Thiên Huế trong từng thời kỳ, từng thế hệ luôn luôn giữ vững tư chất, phẩm hạnh, đạo đức, ý thức công dân của mình trên cương vị của người văn nghệ sĩ. Từ Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế đã có nhiều văn nghệ sĩ trưởng thành, đạt nhiều thành tích cao trong cuộc đời hoạt động văn học nghệ thuật như nhà thơ Tố Hữu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, nhạc sĩ Trần Hoàn đã được giải thưởng Hồ Chí Minh cao quí; cố nhà thơ Thanh Hải, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm được giải thưởng Nhà nước ...

Một số văn nghệ sĩ Thừa Thiên Huế đã và đang đảm nhận công tác tại Trung ương với những cương vị trọng trách quan trọng như nhà văn Thanh Tịnh, nhà thơ Tố Hữu (ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Hội Đồng Bộ trưởng), nhạc sĩ Trần Hoàn (Phó ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Chủ tịch Ủy Ban Toàn Quốc Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam), nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm (Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương),...

Đại hội Hội liên hiệp văn học nghệ thuật TT-Huế lần thứ X (nhiệm kỳ 2005- 2010) được tổ chức tại Trung tâm Văn hoá Thông tin Tỉnh Thừa Thiên Huế.  Về tham gia đại hội có sự góp mặt của toàn thể hội viên thuộc 8 chuyên ngành: Hội Nhà văn, Mỹ thuật, Âm nhạc, Kiến trúc, Sân khấu, Văn nghệ dân gian, Nhiếp ảnh, Múa. Thay mặt BCH Hội LHVHNT Thừa Thừa Thiên Huế, Ông Võ Quê - Chủ tịch hội đọc diễn văn báo cáo tình hình hoạt động hội lần thứ IX trong nhiệm kỳ 2000 -2005. Trong thời gian qua, nhiều văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tác về đề tài chiến tranh cách mạng trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, giải phóng dân tộc để làm nền tảng vững chắc xây dựng xã hội mới, tốt đẹp phồn vinh. Nhiều văn nghệ sĩ đã có nhiều tác phẩm công trình không những ca ngợi cái đẹp, các mặt tích cực trong đời sống xã hội mà còn phê phán, lên án những cái chưa tốt, cái tiêu cực, cái ác trong quan hệ con người, xã hội, xuất phát từ cơ chế thị trường mới đang có mặt mọi nơi, mọi lúc.  

Hội Nhà văn đã có đến 21 tác phẩm được tặng thưởng xuất sắc hàng năm của Hội LHVHNT TT.Huế. Nhiều tác giả còn nhận được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam hoặc của UBTQLHCHVHNT Việt Nam như: Hồng Nhu,  Võ Quê, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Trần Thùy Mai, Nguyễn Khắc Phê, Hải Trung, Ngô Minh, Nguyễn Quang Hà...Đặc biệt, có 11 hội viên được nhận giải thưởng Cố đô lần thứ III đó là Lâm Thị Mỹ Dạ, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hồ Thế Hà, Nguyễn Khắc Phê, Nguyễn Quang Hà, Hồng Nhu, Nguyễn Khắc Thạch, Ngô Minh, Trần Thùy Mai, Dương Phước Thu, Hải Trung.

Hiện nay toàn tỉnh đã có trên 150 kiến trúc sư (KTS), trong đó có 29 KTS là hội viên Hội KTS Việt Nam. Để tạo cho lực lượng KTS trẻ có điều kiện giao lưu trao đổi, năm 2004 Câu lạc bộ KTS trẻ được thành lập. Một số hội viên tham gia và đã đạt giải cao trong các lần tham gia giải thưởng VHNT hằng năm, giải thưởng VHNT Cố đô của tỉnh, một số KTS trẻ đã tham gia các cuộc Ashui trong nước đạt kết quả tốt.

Hội nghệ sĩ Múa TT-Huế gồm 14 hội viên trong đó có 5 hội viên Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, nhiều hội viên làm công tác quản lý và chuyên môn nghiệp vụ ở các đơn vị nghệ thuật của tỉnh, Trường TH VHNT và những diễn viên xuất sắc trong biểu diễn múa. Hội Nhiếp ảnh cũng đã có những thành tích đáng khích lệ như: 22 lượt tác giả được đầu tư cấp trung ương trong đó có 21 bộ ảnh được nghiệm thu và thẩm định; 10 đề tài cấp tỉnh được nghiệm thu trong đó 3 đề tài xếp loại A, 5 đề tài xếp loại B và 2 đề tài xếp loại C; 11 giải thưởng quốc tế; 13 giải thưởng cấp quốc gia....Hội sân khấu tổng cộng có 98 hội viên, trong đó có 43 hội viên Hội nghệ sĩ Sân khấu VN, có 9 nghệ sĩ được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Tham gia hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc các năm 2000, 2003, 2004 đã đạt các giải Huy chương vàng, Giải B và Giải C Hội NSSK Việt Nam.

Hội âm nhạc TT.Huế đã đánh dấu một chặng đường hoạt động có hiệu quả của Hội Âm nhạc TT-Huế. Hội đã xây dựng và phát triển Hội lên một tầm cao mới, sánh vai với các tổ chức Hội của hai đầu đất nước, bám sát các nhiệm vụ chính trị của Tỉnh nhà để vận động sáng tác kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên thâm nhập thực tế qua hình thức trại sáng tác. Đặc biệt, tại các lễ kỷ niệm các ngành lễ lớn của dân tộc, Festival Huế 2000, 2002, 2004...Hội đã tích cực đóng góp cho sự thành công chung của Tỉnh và thành phố.

Hội cũng đã xem xét, đề nghị Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian và Huy chương vì sự nghiệp VNDG cho 5 nghệ nhân ở TT-Huế: Nguyễn Văn Bê (nghệ nhân làm diều), Trần Kích (nghệ nhân đàn), Lê Văn Kinh (nghệ nhân thêu tay), Nguyễn Văn Sính (nghệ nhân đúc đồng), Lê Túy (Nghệ nhân điêu khắc gỗ). Trong 5 năm qua, chỉ tính riêng lĩnh vực sưu tầm nghiên cứu văn hoá dân gian của Hội đã thực hiện được 17 đầu sách, đoạt 21 giải thưởng của trung ương và địa phương.    

Riêng Hội Mỹ thuật TT-Huế đã đạt được các giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam: 1 giải Nhì toàn quốc Ngô Tâm (2001); 2 giải A khu vực: Lê Văn Nhường, Công Huyền Tôn Nữ Tuyết Mai; 2 giải B khu vực: Ngô tâm, Tô Trần Bích Thủy; 1 giải C khu vực: Hoàng Đăng Nhuận...Đặc biệt hoạ sĩ Nguyễn Thiện Đức đã sáng tác nhiều biểu tượng cho các ngành, các địa phương đã đạt giải cao và được chọn như Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc tại Huế 2000 (A), kỷ niệm thành phố Nha Trang, Logo thành phố huế....

Kết thúc đại hội đã bình bầu BCH khoá X năm 2005- 2010 gồm 21 thành viên: 1. NSUT Ngọc Bình; 2. Trần Thanh Bình; 3. Nguyễn Minh Dũng; 4. Việt Đức; 5. Dương Bích Hà; 6. Hồ Thế Hà; 7. Nguyễn Xuân Hoa; 8. Nguyễn Xuân Hoàng; 9. Hoàng Việt Hùng; 10. Trần Thùy Mai; 11. Ngô Minh; 12. Triều Nguyên; 13. Lê Phùng; 14. Võ Quê; 15. Văn Thanh; 16. Nguyễn Khắc Thạch; 17. Phạm Bá Thịnh; 18. Phạm Nguyên Tường; 19. Phạm Văn Tý; 20. Đặng Mậu Tựu; 21. La Cẩm Vân.

Đại hội lần thứ XI diễn ra vào ngày 23/10/2010 tại Nhà Văn Hoá TP Huế, 65 Trần Hưng Đạo. Đến dự Đại hội về phía Trung ương có nhà thơ Hữu Thỉnh- Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; về phía tỉnh có các đồng chí: Trần Thanh Bình- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ngô Hòa- UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Văn Chinh- Phó Chỉ tịch UBMTTQVN tỉnh; cùng đại diện các cơ quan ban ngành cấp tỉnh; đại diện các Hội VHNT: Quảng Trị, Quảng Bình, Ninh Bình; các văn nghệ sỹ lão thành và 231 đại biểu 8 hội chuyên ngành trực thuộc Hội Liên hiệp....  
 
Tại Đại hội, họa sỹ Đặng Mậu Tựu đã ôn lại chặng đường 60 năm trưởng thành và phát triển của nền văn học nghệ thuật tỉnh nhà. Cách đây đúng 60 năm, vào tháng 10 năm 1950, tại làng Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc đã diễn ra cuộc “họp bạn văn nghệ” toàn tỉnh Thừa Thiên, đánh dấu sự ra mắt của Phân hội Văn nghệ Thừa Thiên (tiền thân của Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên và nay là Hội Liên hiệp VHNT Thừa Thiên Huế). Tại cuộc “họp bạn văn nghệ”, hơn 50 văn nghệ sỹ đã tổng kết đánh giá quá trình hoạt động về thơ, văn, nhạc, kịch và bầu ra Ban chấp hành Phân hội Văn nghệ Thừa Thiên đầu tiên do nhà văn Trịnh Xuân An làm Phân hội trưởng.

60 năm qua, Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế đã có nhiều tên tuổi lớn đã được ghi danh trên diễn đàn văn học nghệ thuật Việt Nam như: Văn Cao, Nguyễn Văn Thương, Tố Hữu, Ngô Kha, Thanh Hải, Lê Minh Trường, Tống Hoàng Nguyên, Trần Hoàn, Hải Bằng, Xuân Hoàng, Trịnh Công Sơn, Bửu Chỉ, Thái Ngọc San, Đỗ Kỳ Hoàng, Phạm Đăng Trí, Trịnh Xuân An, Lương An, Nguyễn Khoa Lợi, Nguyễn Khoa Điềm, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Tô Nhuận Vỹ, Nguyễn Khắc Phê, Võ Quê, Hà Khánh Linh, Nguyễn Quang Hà, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Khắc Thạch, Lâm Thị Mỹ Dạ, Nguyễn Quang Lập, Lê Thị Mây, Nguyễn Trọng Tạo, Đinh Cường, Trần Hữu Pháp, Hoàng Sông Hương, Vĩnh Phối, Hoàng Đăng Nhuận, Đặng Mậu Tựu, Lê Văn Ngăn, Trần Thùy Mai, Ngô Minh, Hồ Thế Hà, Việt Đức, Lê Anh, Lê Phùng, Khắc Yên, Phạm Văn Tý, Phạm Bá Thịnh, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Nguyến, Phùng Phu, Huỳnh Quang, Ngọc Bình, La Cẩm Vân... và nhiều tên tuổi khác.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, họa sỹ Đặng Mậu Tựu đã tổng kết, đánh giá chung về diện mạo Văn học nghệ thuật thuật Thừa Thiên Huế trong nhiệm kỳ 2005- 2010. Trong 5 năm qua, cùng với những thành tựu to lớn từ công cuộc đổi mới đất nước, Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế đã có nhiều cống hiến vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ tổ quốc của dân tộc; phản ánh chân thực và sâu sắc những giá trị văn hóa, lịch sử, cuộc sống đấu tranh cách mạng và lao động sáng tạo của nhân dân, khát vọng của nhân dân... Từ đó, các văn nghệ sỹ đã cho ra đời nhiều tác phẩm có chất lượng với nhiều loại hình nghệ thuật từ văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc đến kiến trúc, sân khấu, múa, văn nghệ dân gian, đạt nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế, được phong tặng danh hiệu, tước hiệu, bằng khen và huy chương... “xứng đáng với danh hiệu cao quý người nghệ sỹ- chiến sỹ, là lực lượng nòng cốt trực tiếp tạo nên nền văn học nghệ thuật cách mạng của dân tộc trong thời kỳ đổi mới” mà Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị đã khẳng định.

Nhiệm 2005- 2010, Hội đã đẩy mạnh hoạt động sáng tạo văn nghệ thuật bằng hình nhiều hình thức lẫn phương pháp tổ chức như phối hợp với các cơ quan, ban ngành, các địa phương nhằm xã hội hóa các hoạt động văn sáng tác và nâng cao chất lượng trại sáng tác theo hướng chuyên biệt họa kết hợp giữa các loại hình: văn học, âm nhạc, kết hợp văn học với am nhạc, nhiếp ảnh với mỹ thuât... như trại sáng tác. Về việc công bố tác phẩm cũng đã được xã hội hóa như việc Vườn Quốc gia Bạc Mã đầu tư in tác phẩm viết ở trại sáng tác Bạch Mã; UBND và phòng VHTT huyện quảng Điền đầu tư kinh phí đêm công diễn tác phẩm ở trại sáng tác Quảng Ngạn; Hội Âm nhạc Việt Nam đầu tư kinh phí dàn dựng chương trình giới thiệu các ca khúnhạc sỹ Huế tại thành phố Vinh. Hội cũng đã tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, hội thảo chuyên ngành và xuất bản các công trình VHNT lớn như: 700 năm thơ Huế, 30 năm Văn học Thừa Thiên Huế, 30 năm Mỹ thuật Thừa Thiên Huế, thiêt kế Trang thông tin điện tử vanhocnghethuat-tthue.org.vn, đồng thời thời hỗ trợ hơn 30 đầu sách cho các hội viên không có điều kiện xuất bản tác phẩm và hỗ trợ một phần kinh phí công bố gần 60 tác phẩm cho hội viên. Nhiệm kỳ qua, các cơ quan chuyên môn của Hội đã phát huy hết chức năng và vai trò của mình trong sự nghiệp VHNT.

Tại Đại hội, Lãnh đạo tỉnh trao tặng Hội Liên hiệp VHNT Thừa Thiên Huế bức trướng với dòng chữ: “ Đoàn kết - Bản lĩnh - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”.  
 
Trong nhiệm kỳ mới 2010- 2015, Đại hội đã đưa ra phương hướng nhiệm vụ với những mục tiêu, chương trình trọng điểm như sau: 1. Mục tiêu: Phát huy cao nhất nguồn lực sáng tạo của văn nghệ sỹ, phấn đấu để có nhiều tác phẩm, công trình VHNT có giá trị chất lượng nhằm cổ vũ nhân dân trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, ổn định xã hội; Xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ Thừa Thiên Huế một cách toàn diện, chú trọng phát triển chiều sâu có chất lượng, chăm lo phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ... đoàn kết, cùng nhau gắn bó cùng phát triển trong sự nghiệp chung của dân tộc; Tiếp tục cũng cố tổ chức, nâng cao năng lực và hiệu lãnh đạo, quản lý và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chỉ đạo, quản lý VHNT của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện đường lối, chính sách phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới. 2. Chương trình trọng điểm: Xây dựng đề án mô hình, tổ chức Hội Liên hiệp; xây dựng đề án trụ sở Hội Liên hiệp, Tạp chí Sông Hương và các hội thành viên tại số 9 số 9 Phạm Hồng Thái và Nhà lưu niệm Văn nghệ sỹ Thừa Thiên Huế tại 26 Lê Lợi, Huế; Phối hợp với Sở VH-TT&DL để xây dựng đề án về các thiết chế văn hóa như: Nhà trưng bày triển lãm, Bảo tàng Mỹ thuật và quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội và Sở; Sửa đổi, bổ sung Quy chế hỗ trợ tác phẩm, công trình VHNT theo Đề án 926 của Chính Phủ giai đoạn 2011- 2015 cho phù hợ với tình hình hoạt động thực tiễn và nhiệm vụ mới; Triển khai chương trình hợp tác giữa các Hội VHNT các vùng kinh đô xưa và hoạt động giữa 3 thành phố kết nghĩa Hà Nội- Huế- Sài Gòn...

Tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Bình- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương những thành quả đã đạt được của Hội Liên hiệp VHNT Thừa Thiên Huế trong 5 năm qua, góp phần vào sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật tỉnh nhà, xứng đáng với Huế, trung tâm văn hóa đặc sắc của cả nước,, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Huế trong dòng chảy của nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc... Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Trần Thanh Bình đã tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ: “ Đoàn kết - Bản lĩnh - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”. Dịp này Hội Liên hiệp VHNT Thừa Thiên Huế đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Ủy ban toàn quốc các Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam; Tạp chí Sông Hương và 8 hội chuyên ngành được UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển Hội.

Cũng tại Đại hội, hưởng ứng lời kêu gọi hướng về đồng bào bị lũ lụt ở các tỉnh Quảng Bình Hà Tĩnh, Nghệ An, các đại biểu đã ủng hộ hơn 8,4 triệu đồng trao tặng cho các tỉnh bị thiệt hại lớn trong cơn lũ vừa qua.

Trước đó, Đại hội nội bộ Hội Liên hiệp VHNT Thừa Thiên Huế đã diễn ra vào chiều ngày 22/10. Tại đây, Đại hội đã thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Hội để các đại biểu góp ý xây dựng, với nhiều ý kiến khác nhau về một số điều, khoản trong Điều lệ như số lượng thành viên, quy chế bầu Ban kiểm tra, Hội động nghệ thuật và nhiều đề xuất khác như nên xây dựng nhà bảo tàng VHNT Thừa Thiên Huế... Đại hội đã biểu quyết thông qua bản điều lệ hoàn chỉnh, cũng như ghi nhận ý kiến của các đại biểu để BCH nhiệm kỳ 2010- 2015 thực hiện, ngoài ra một số vấn đề mang tính quy mô Hội sẽ lập đề án đề nghị cấp trên xem xét, giải quyết. Như vậy, theo Điều lệ sửa đổi, tên gọi mới của Hội Liên hiệp văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế là LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THỪA THIÊN HUẾ. Đại hội đã tiến hành hiệp thương BCH nhiệm kỳ mới với 15 thành viên, và tại phiên họp lần thứ nhất BCH đã bầu Ban thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp cũng như giới thiệu và đề cử thành các thành viên Ban kiểm tra, Hội đồng nghệ thuật nhiệm kỳ 2010- 2015.

 

Các bài mới