Hội Nhà văn
Thể lệ Cuộc thi Thơ về vùng đất và con người Đắk Nông trên Tạp chí Nâm Nung lần thứ I năm 2021
09:19 | 30/06/2021
Đây là cuộc thi do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông tổ chức nhằm phát hiện các tài năng văn học nghệ thuật, góp phần động viên, cổ vũ các văn nghệ sĩ hăng say, lao động sáng tạo, qua đó có những tác phẩm hay về vùng đất và con người Đắk Nông; bên cạnh đó còn...