Hội Nhà văn
Cuộc thi sáng tác văn xuôi về chủ đề “Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - Những chặng đường phát triển” năm 2023
14:48 | 29/05/2023

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk vừa công bố thể lệ cuộc thi sáng tác văn xuôi về chủ đề "Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - Những chặng đường phát triển” năm 2023 như sau:

Cuộc thi sáng tác văn xuôi về chủ đề “Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - Những chặng đường phát triển” năm 2023
Đối tượng tham dự cuộc thi: Tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trên cả nước, các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên. Một tác giả có thể gửi nhiều bài dự thi. Khuyến khích các tác giả ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; sinh sống, học tập, công tác ở nước ngoài.
 
Tác phẩm dự thi theo các thể loại:  truyện ngắn, bút ký, tuỳ bút. Có nội dung về thành tựu và quá trình phát triển của thành phố Buôn Ma Thuột trong những năm qua; phong trào xây dựng nông thôn mới; những hoạt động lao động sản xuất, công tác học tập và xây dựng cuộc sống mới, xây dựng quê hương thành phố Buôn Ma Thuột giàu đẹp; công cuộc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc trên địa bàn tỉnh…
 
Thời hạn nhận tác phẩm: Từ ngày phát động đến hết ngày 30/10/2023. (theo dấu bưu điện hoặc ngày chuyển email).
 
Địa chỉ nhận tác phẩm: Văn phòng Hội Văn học Nghệ Thuật Đắk Lắk, 172 Điện Biên Phủ, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk hoặc gửi đến Email: hoivanhoc.cuocthiviet@gmail.com
 
Tác giả có tác phẩm dự thi đề nghị ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại hoặc email, số tài khoản (nếu có). Bài viết gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Bài tham dự Cuộc thi sáng tác văn xuôi “Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - Những chặng đường phát triển”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các bài mới
Các bài đã đăng