Hội Nhà văn
Thể lệ Cuộc thi viết về “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân” tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III năm 2024
15:01 | 04/04/2024

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Tổ chức cuộc thi vừa ban hành thể lệ như sau:

Thể lệ Cuộc thi viết về “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân” tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III năm 2024
Ảnh minh họa (Internet)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cuộc thi được tổ chức nhằm góp phần nâng cao chất lượng và số lượng tác phẩm tuyên truyền về chủ đề “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân” tỉnh Thừa Thiên Huế; lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội; ghi nhận thành tựu và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng nền QPTD của lực lượng vũ trang tỉnh kể từ khi thành lập đến nay; từ đó, khẳng định vị trí, vai trò của lực lượng quân sự địa phương đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Ghi nhận, động viên, khen thưởng các tác giả là cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh; các phóng viên, nhà báo chuyên và không chuyên nghiệp, cộng tác viên của các cơ quan thông tấn, báo chí có tác phẩm chất lượng tốt viết về “Xây dựng nền Quốc phòng toàn dân” tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về lực lượng quân sự địa phương; góp phần cổ vũ, động viên Nhân dân trong toàn tỉnh phát huy truyền thống thi đua, lao động sản xuất, học tập công tác, chào mừng các sự kiện chính trị, quân sự, văn hóa, lịch sử trọng đại diễn ra hàng năm trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường vai trò cầu nối giữa Nhân dân với Quân đội; củng cố quan hệ hợp tác tốt đẹp “Quân với Dân một ý chí” và với các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn.

- Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Cuộc thi viết về “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân” tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III, năm 2024 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) bảo đảm hiệu quả và thực hành tiết kiệm.

 

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TÁC PHẨM

1.  Nội dung

Các tác phẩm tham dự Cuộc thi đảm bảo tính chân thực, khách quan và hiệu quả các nội dung sau đây:

- Ca ngợi, làm nổi bật truyền thống vẻ vang “Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường”, phát huy truyền thống và sức mạnh quân dân trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ Tổ quốc; giữ gìn và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

- Phản ánh kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân của cấp ủy, chính quyền địa phương, của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

- Phản ánh phong phú, sinh động, sâu sắc kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương của Thường vụ - Đảng ủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế; kết quả xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện; mẫu mực, tiêu biểu; thành quả phối hợp các ban, sở, ngành, đoàn thể tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Phản ánh các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh trong xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và làm nhiệm vụ quốc tế; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; thực hiện công tác hậu phương quân đội; đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; phối hợp giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai. Trọng tâm, đi sâu kết quả xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; những kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ trên các lĩnh vực công tác; trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và phong trào Thi đua Quyết thắng hàng năm.

- Khuyến khích các tác giả tuyên truyền, đưa các nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI đi vào cuộc sống; kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (05/9), 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12) và công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh…

2.  Hình thức tác phẩm dự giải

 • Loại hình tác phẩm dự giải: Báo in, báo điện tử.
 • Thể loại tác phẩm dự giải: Bài phản ánh, ghi chép, bút ký báo chí, bài chân dung.
 • Tác phẩm phải đảm bảo chính xác, có tính thuyết phục cao về nội dung, tư tưởng và hình thức thể hiện.

 3. Quy định đối với từng thể loại như sau

3.1. Tác phẩm báo in

Mỗi tác phẩm là một bài dài không quá 1.500 chữ hoặc bài nhiều kỳ (không quá 03 kỳ) của một tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài đăng liên tiếp các số báo liền nhau. Tác giả có thể gửi nguyên bản gốc hoặc bản photo, ghi rõ họ tên báo, tên tác giả và thời gian đăng tải.

 • Không nhận tác phẩm đánh máy lại.

        - Không xét loại bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

3.2. Tác phẩm báo điện tử

 • Tác phẩm báo điện tử dự giải phải là tác phẩm thực hiện riêng cho báo điện tử công bố lần đầu. Tác phẩm gồm một bài hoặc bài nhiều kỳ (không quá 03 kỳ) thể hiện đặc trưng của loại hình báo điện tử. Tác phẩm dự thi phải in ra giấy khổ A4 hoặc A3, ghi rõ tên tác phẩm, tên báo, đánh số trang, tên tác giả và thời gian đăng tải, có hình giao diện của báo, đường link của bài.
 • Không xét những tác phẩm báo điện tử lấy từ báo in.

3.3. Không xét các tác phẩm đang chờ đánh giá và kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Không nhận các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, truyện ngắn, câu chuyện văn nghệ, kịch truyền thanh).

3.4. Tất cả tác phẩm dự giải không trả lại tác giả; Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm vào mục đích tuyên truyền.

 

III. ĐIỀU KIỆN DỰ GIẢI

 • Các tác phẩm gửi dự giải cuộc thi phải được đăng tải trong thời gian từ 01/01/2024 đến 30/9/2024 trên các báo, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.
 • Những tác phẩm được trao giải thưởng ở các cuộc thi của địa phương, ngành, Trung ương vẫn được quyền dự Cuộc thi nhưng cần ghi rõ mức giải và đơn vị đã tổ chức cuộc thi.
 • Không nhận tác phẩm đã đạt giải của Giải Báo chí Quốc gia.
 • Không xem xét tác phẩm dự giải của tác giả vi phạm Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, Luật Báo chí, Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật khác.
 • Tác giả gửi tác phẩm dự thi tự chịu trách nhiệm về mọi vấn đề pháp lý liên quan đến tác phẩm.

 

IV. ĐỐI TƯỢNG DỰ GIẢI

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, Dân quân tự vệ, Dự bị động viên các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh; các tác giả chuyên và không chuyên nghiệp, cộng tác viên của các cơ quan thông tấn, báo chí và mọi công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm phù hợp với yêu cầu và điều kiện dự giải. Trường hợp nhiều người cùng thực hiện một tác phẩm thì giải sẽ trao cho nhóm tác giả. Số tác giả của nhóm tối đa là 05 người.

- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký cuộc thi không được gửi tác phẩm tham dự giải. 

 

V. HÌNH THỨC VÀ SỐ LƯỢNG GIẢI THƯỞNG

1. Hình thức khen thưởng

- Giải thưởng Cuộc thi sẽ được trao cho các tác phẩm xuất sắc của 02 loại hình: Báo in và báo điện tử.

- Đối với tác giả, tác phẩm đạt giải gồm: Quyết định công nhận đạt Giải của Ban Tổ chức, biểu tượng Giải kèm theo tiền thưởng tương ứng với giá trị Giải.

- Đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham dự giải gồm: Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức kèm theo tiền thưởng.

2. Số lượng và giá trị Giải thưởng

Ban tổ chức cuộc thi tặng thưởng mỗi loại hình tác phẩm có 01 Giải A, 02 Giải B, 03 Giải C và 03 Giải Khuyến khích.

 Tổng cộng 02 loại hình tác phẩm có 18 Giải chính thức gồm:

 • 02 Giải A, mỗi giải 05 triệu đồng.
 • 04 Giải B, mỗi giải 03 triệu đồng.
 • 06 Giải C, mỗi giải 02 triệu đồng.

- 06 Giải Khuyến khích, mỗi giải 01 triệu đồng.

Kết quả cuộc thi sẽ được thông báo đến tác giả và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Bộ CHQS tỉnh.

 

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM DỰ GIẢI

1. Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9 năm 2024.

2. Thời gian xét giải: Từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 10 năm 2024.

 * Tổ chức chấm 2 vòng (Sơ khảo từ ngày 01/10/2024 đến ngày 20/10/2024, chung khảo từ ngày 21/10/2024 đến ngày 15/11/2024).

3. Thời gian trao giải: Dự kiến từ ngày 05/12/2024 đến ngày 10/12/2024.

4. Địa chỉ nhận tác phẩm

 - Hồ sơ dự thi gửi qua đường Bưu điện:  Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế (Mang Cá, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) hoặc nộp trực tiếp trong giờ hành chính tại Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh (qua đồng chí Thượng úy Hoàng Đình Thiện, SĐT: 0969.379.834)

- Tác phẩm dự thi gửi qua địa chỉ Email:  trangthongtinbchqstthue@gmail.com

* Lưu ý: Từ sau khi phát động cuộc thi đến thời điểm kết thúc nhận tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân đăng ký tham gia dự thi được thâm nhập, nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của Lực lượng vũ trang tỉnh qua các thời kỳ, quá trình sinh hoạt, học tập, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh…(thông tin liên hệ qua đồng chí Trần Phương Thành, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh để được hướng dẫn chi tiết, SĐT: 0976.962.398) hoặc tìm hiểu thông tin chi tiết tại Trang Thông tin điện tử tổng hợp Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế: bchqsthuathienhue.com.vn

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng