Hội Nhà văn
Cuộc thi viết "Tìm hiểu về biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế và truyền thống 60 năm Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế (15/12/1964 - 15/12/2024)"
08:54 | 06/05/2024

Nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những nỗ lực của địa phương trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành thể lệ cuộc thi như sau:

Cuộc thi viết "Tìm hiểu về biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế và truyền thống 60 năm Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế (15/12/1964 - 15/12/2024)"
(Ảnh: bienphong.com.vn)

 

 

 

Các bài đã đăng