Hội Mỹ thuật
Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Huế - Kinh đô ẩm thực
09:07 | 30/07/2021

Thực hiện theo Kế hoạch của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) Huế - Kinh đô ẩm thực, Ban Tổ chức ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:

Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Huế - Kinh đô ẩm thực

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng