Hội Âm nhạc
Thông báo nội dung, thể lệ Cuộc thi "Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi năm 2020"
20:29 | 26/05/2020

Triển khai Quyết định số 1071/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi năm 2020. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo Thể lệ cuộc thi với nội dung cụ thể như sau:

Thông báo nội dung, thể lệ Cuộc thi "Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi năm 2020"

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng