Hội Âm nhạc
Thể lệ Cuộc thi "Sáng tác lời mới dựa trên các bài bản Ca Huế" năm 2021
09:43 | 05/05/2021

Thực hiện Kế hoạch số 892/KH-SVHTT ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tổ chức Cuộc thi "Sáng tác lời mới dựa trên các bài bản Ca Huế", Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng Thể lệ, cụ thể như sau:

Thể lệ Cuộc thi "Sáng tác lời mới dựa trên các bài bản Ca Huế" năm 2021

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng