Hội Âm nhạc
Cuộc thi sáng tác bài vọng cổ chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 - 01/01/2024)
15:40 | 23/06/2023

Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch số 14/KH-BTC ngày 22/02/2023 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, gắn với Chào năm mới và “Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Giáp Thìn 2024”, cụ thể như sau: 

Cuộc thi sáng tác bài vọng cổ chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 - 01/01/2024)
Ảnh minh họa (Internet)
Nhằm ca ngợi truyền thống anh hùng của vùng đất Cần Thơ trong đấu tranh cách mạng, qua những thành tựu của chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng; góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, để nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Trong đó, phản ánh sâu sắc quá trình đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, phát triển thành phố sạch đẹp – văn minh, phát triển du lịch Cần thơ trên con đường đổi mới và hội nhập, xứng tầm là thành phố trung tâm, động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2021 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết  số 45/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.
 
Xây dựng hình tượng người Cần Thơ mới chuẩn mực: “Trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch”. Ca ngợi nét đẹp người Cần Thơ trong cuộc sống lao động và sáng tạo của những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Đối tượng dự thi là các soạn giả, tác giả, nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong cả nước đều được tham dự cuộc thi (Các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký không được tham gia dự thi).
 
Chủ đề: “Cần Thơ tỏa sáng vươn xa”.
 
Thể loại: Bài vọng cổ (bài vọng cổ 04 câu, nhịp 32, có thể lồng vào tác phẩm các điệu lý và bài bản vắn), không nhận các tác phẩm tân cô giao duyên. Mỗi tác giả được dự thi tối đa 03 bài vọng cổ và chỉ dùng 01 bút danh.
 
Thời gian và địa điểm và hồ sơ dự thi:
 
Thời gian tổ chức cuộc thi: từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2023.
 
Thời gian nhận hồ sơ dự thi: đến hết ngày 29/9/2023 (tính theo dấu bưu điện và thời gian gửi email).
 
Thời gian chấm thi:
 
+ Vòng sơ khảo: Tháng 10/2023.
 
+ Vòng chung khảo: Tháng 11/2023.
 
Thời gian Tổng kết, trao giải: Tháng 12/2023.
 
Hồ sơ dự thi gửi về: Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật thành phố Cần Thơ, số 170 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
 
Điện thoại: 0292.3830 403; email: baivongcoct20nam@gmail.com.
 
Hồ sơ dự thi bao gồm: Các tác phẩm dự thi, một phong bì nhỏ bên trong có phiếu thông tin cá nhân đã ghi đầy đủ theo hướng dẫn, ngoài phong bì ghi rõ: Tác phẩm tham gia Cuộc thi sáng tác bài vọng cổ chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các bài mới
Các bài đã đăng