Hội Âm nhạc
Cuộc vận động sáng tác và quảng bá Ca khúc đề tài Thi đua yêu nước chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin ngời sáng"
16:08 | 27/10/2023

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), UBND thành phố Hồ Chí Minh đã phát động cuộc vận động sáng tác và quảng bá Ca khúc đề tài Thi đua yêu nước chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin ngời sáng".

Cuộc vận động sáng tác và quảng bá Ca khúc đề tài Thi đua yêu nước chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin ngời sáng"
Ảnh minh họa.

Đây là cuộc thi dành cho công dân Việt Nam trên cả nước nhằm phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang Thành phố, nhằm tuyên truyền sâu rộng tư tương Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng tạo động lực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị đạt hiệu quả cao nhất.

Theo yêu cầu, các ca khúc phải là sáng tác mới từ ngày 01/01/2023 đến nay; Tuyển chọn những sáng tác mới về đề tài thi đua yêu nước bằng các ca khúc có ý nghĩa sâu sắc, phong phú về nội dung, đa dạng về thể loại có chất lượng nghệ thuật cao; Vận động công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và giới văn nghệ sĩ đang công tác, hoạt động nghệ thuật trên địa bàn thành phố và cả nước nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, tích cực cùng toàn dân tham gia phong trào thi đua yêu nước của thành phố.

Cuộc vận động với chủ đề: “Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin ngời sáng” được chia thành 2 giai đoạn (từ ngày 7/7 - 30/9/2023). Thời gian công bố các ca khúc được tuyển chọn của Cuộc vận động trong quý IV, năm 2023. Chương trình công bố giải thưởng và quảng bá tác phẩm dự kiến quý IV, năm 2023. 

Thời gian nhận tác phẩm: từ ngày 17/10/2023 đến hết ngày 20/11/2023

Nơi nhận tác phẩm: Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, số 164, đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi thắc mắc liên hệ: Ông Phạm Hoàng Long, chuyên viên Phòng Nghệ thuật - Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0931.563.578. Email: hoanglongsvh@gmail.com

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng