Hội Âm nhạc
Thể lệ Cuộc vận động Tháng Âm nhạc chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)
15:25 | 13/03/2024

Thực hiện Hướng dẫn số 135 - HD/BTGTW ngày 08/01/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phát động Tháng Âm nhạc Bài ca Điện Biên, cụ thể như sau:

Thể lệ Cuộc vận động Tháng Âm nhạc chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)
Ảnh minh họa (Internet)

 

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng