Hội Âm nhạc
Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân
15:41 | 19/04/2024

Căn cứ kế hoạch số 06/KH-BTC ngày 22/3/2024 về việc tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (gọi tắt là Cuộc vận động sáng tác ca khúc), cụ thể như sau:

Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân

 

 

 

 

Các bài đã đăng