Hội Nhiếp ảnh
Thể lệ cuộc thi và triển lãm ảnh Tư liệu - Nghệ thuật "45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk"
10:00 | 05/02/2020
Ban Tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh Tư liệu - Nghệ thuật ban hành thể lệ cuộc thi, cụ thể như sau: