Hội Nhiếp ảnh
Thông báo Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2020
15:14 | 19/02/2020

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2020. Cụ thể như sau:

Thông báo Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2020

 

 

 

Văn nghệ Huế

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng