Hội Nhiếp ảnh
Thể lệ Cuộc thi "Ảnh đẹp Du lịch Hà Nam" năm 2020
09:56 | 03/03/2020

Ban Tổ chức Cuộc thi "Ảnh đẹp Du lịch hà Nam" năm 2020 xây dựng Thể lệ Cuộc thi với những nội dung cụ thể như sau:

Thể lệ Cuộc thi "Ảnh đẹp Du lịch Hà Nam" năm 2020

 

 

Văn nghệ Huế

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng