Hội Nhiếp ảnh
Thông báo Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 27 năm 2020
15:53 | 18/03/2020

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức "Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 27 năm 2020".

Các đơn vị tham gia Liên hoan gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Thông báo Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 27 năm 2020

 

 

Văn nghệ Huế

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng