Hội Nhiếp ảnh
Thông báo v/v tập hợp ảnh về các Di sản thế giới của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh
20:17 | 26/05/2020

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nhằm phục vụ tuyên truyền, đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam đến công chúng trong nước và quốc tế, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tiến hành sưu tầm hình ảnh bổ sung vào bộ sưu tập ảnh về các Di sản thế giới của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh.

Thông báo v/v tập hợp ảnh về các Di sản thế giới của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh



 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng