Hội Nhiếp ảnh
Thể lệ Hội thi "Ảnh đẹp Du lịch An Giang năm 2024"
15:51 | 19/04/2024

Căn cứ Kế hoạch số 775/KH-SVHTTDL ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang về việc tổ chức Hội thi "Ảnh đẹp du lịch An Giang năm 2024"; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang ban hành thể lệ, cụ thể như sau:

Thể lệ Hội thi "Ảnh đẹp Du lịch An Giang năm 2024"
Ảnh minh họa (Internet)

Các bài mới
Các bài đã đăng