Hội Nghệ sĩ Sân khấu
Thông báo tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc và kịch bản sân khấu về an toàn giao thông tỉnh Nghệ An, năm 2021
15:22 | 19/05/2021
Triển khai Kế hoạch số 153/KH-UBND, ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc và kịch bản sân khấu về an toàn giao thông. Ban Tổ chức thông báo nội dung tổ chức cuộc vận động sáng tác, cụ thể như sau: