Thơ
Chùm thơ Nhụy Nguyên
10:02 | 15/08/2017
Khuôn mặt góp vào nhân loại - Thời mạt pháp - Phận tôi đòi
 
Chùm thơ Nhụy Nguyên
Nhà thơ Nhụy Nguyên
Khuôn mặt góp vào nhân loại
 
Mỗi bận soi gương
tôi chỉ tìm “vết sẹo”
vết sẹo, hẳn như một dấu nhân của tử thần…
vết sẹo ở đâu?!
đi giữa cuộc đời gặp ai tôi cũng hỏi:
- ở đâu trên khuôn mặt tôi, vết sẹo?
không mấy ai trả lời; như không ai thấy được
(!)
Tôi vận hành
bàn tay từ kiếp trước
tự vuốt qua
cái khuôn mặt
giữa muôn mặt người
em đã đánh dấu. Rồi… quên!
                                                    21/12/2007
 
Thời mạt pháp
 
những Giác Giả hiển linh
dã quỷ, yêu tinh
náu mình trong ái dục
 
hẹn nhau
hơn ngàn năm mới gặp
dưới cội bồ đề
nam - nữ - song - tu
bung xác phàm
tâm cuồng phong trận 
 
bật gốc
cội bồ đề
bay vào cực lạc...
 
Phận tôi đòi
 
“Thế giới đang kiệt cùng dầu lửa!”...
gã trùm tư bản giao cho tôi một đống xương khô
trừ giờ ăn cơm và nghỉ giải lao độ dăm chục phút,
tôi phải chẻ hết số xương đó trước lúc phải dùng tới
nhiên liệu đốt sáng
 
Này xương giống cái, này xương giống đực
đừng trách chi kẻ làm mướn kiếm cơm ngày hai bữa
“thế giới đang kiệt cùng dầu lửa!”
 
“Thế giới đang kiệt cùng dầu lửa!”
gã trùm tư bản lại rống lên
tiếp tục khoét rỗng quả địa cầu
                                    - Chẻ! Chẻ nữa!
                                                     - Chẻ nữa!
 
Mỗi ngày một đống xương khô
tôi ngồi chẻ
                        ngọn đèn mờ
                                                mắt khuya
10/2006
 
 
 
Tạp chí Sông Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tác giả: Nhụy Nguyên
Các bài mới
Bên sông (26/11/2020)
Làng ấu thơ (22/04/2019)
Biển quê hương (01/04/2019)
Biển trăng (01/03/2019)
Cánh đồng xuân (05/02/2019)
Các bài đã đăng
Đêm Bồ Hòn (30/06/2017)