Thơ
Phận tôi đòi
14:57 | 17/01/2018

NHỤY NGUYÊN

Phận tôi đòi
Nhà thơ Nhụy Nguyên
“Thế giới đang kiệt cùng dầu lửa!”...
gã trùm tư bản giao cho tôi một đống xương khô
trừ giờ ăn cơm và nghỉ giải lao độ dăm chục phút,
tôi phải chẻ hết số xương đó trước lúc phải dùng tới
nhiên liệu đốt sáng
 
Này xương giống cái, này xương giống đực
đừng trách chi kẻ làm mướn kiếm cơm ngày hai bữa
“thế giới đang kiệt cùng dầu lửa!”
 
“Thế giới đang kiệt cùng dầu lửa!”
gã trùm tư bản lại rống lên
tiếp tục khoét rỗng quả địa cầu
                                    - Chẻ! Chẻ nữa!
                                                     - Chẻ nữa!
 
Mỗi ngày một đống xương khô
tôi ngồi chẻ
                        ngọn đèn mờ
                                                mắt khuya
 
N.N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các bài mới
Bên sông (26/11/2020)
Làng ấu thơ (22/04/2019)
Biển quê hương (01/04/2019)
Biển trăng (01/03/2019)
Cánh đồng xuân (05/02/2019)
Các bài đã đăng
Nhớ mẹ (13/11/2017)
Phiên bản (17/10/2017)
Rượu chiều (10/10/2017)
Ngẫu hứng Huế (25/09/2017)
Đêm hội tình (21/08/2017)