Thơ
Người ở với em
09:11 | 19/12/2018

PHẠM NGUYÊN TƯỜNG

Trại sáng tác VHNT Bến Tre 2018

Người ở với em
Người về Hàm Luông hay Cổ Chiên
Người một má hồng đồng nước nổi
Người một bóng thuyền giăng lưới
Người một làn khói chuột đồng
 
Người về rộn rã khắp nước sông
Câu vọng cổ cặp bờ kinh xáng
Về nghiêng bóng dừa đón nắng
Hương trà sen cong một lưng áo bà ba
 
Người về sông vạm vỡ phù sa
Thương không hết những cù lao sanh nở
Thương câu ca níu người đi hay ở
“Gái nào bảnh cho bằng gái Tân Châu”
 
Người về hun hút ngọn đèn sâu
Dạ cổ hoài lang ấp An Bình tiễn biệt
Dề lục bình trôi như ngọn đàn kìm day không thành tiếng
Nhắc người đừng phụ nghĩa tào khang
 
Người vẫn sông nước ấy thuở khai hoang
Hết con nước ròng rồi con nước lớn
Người ở với em trọn một câu hò vọng
dài ra tới cửa Hàm Luông
 
 
P.N.T
 
 
 
 
 
Các bài mới
Bên sông (26/11/2020)
Làng ấu thơ (22/04/2019)
Biển quê hương (01/04/2019)
Biển trăng (01/03/2019)
Cánh đồng xuân (05/02/2019)
Các bài đã đăng
Gặp ngàn lau (15/10/2018)
Sinh nhật (24/09/2018)
Men Huế (15/06/2018)
Đường Huế (07/05/2018)