Thơ
Sắp đặt lửa
09:14 | 07/04/2017

NGÔ MINH

Sắp đặt lửa
Ảnh: internet
1
lửa sắp đặt nên em
mắt lá răm thiêu đốt
tóc sông cháy cuộn trôi
môi rượu Chuồn thảng thốt
ngực căng hai ngọn phun trào
âm âm nham thạch
cháy trời cao…
 
em yêu thương em mắng mỏ
lửa cười lửa khóc
mỗi ngày em anh sống
bằng sắp đặt lửa
 
 
2
mạ tượng đài lửa đời con
nước mắt khóc ba phun thành nham thạch
cô đơn cháy củ khoai hà
cô đơn nấu nhừ cơn đói
 
dọc biển bờ lửa cháy
mạ cắp rổ ăn xin
con mực con cơm cháy xém
biển lằn sẹo lửa rên
 
dáng mạ tháng năm như ngọn lửa
cháy qua động Cao động Thấp
cháy chợ Mai chợ Tréo
lửa mắt con
đốt chiều ngóng mạ chợ về
 
mạ 73 năm lửa
sắp đặt con
 
 
3
Tôi uống lửa
ừng ực tháng ngày
không say làm sao thật
không cháy lên sao gọi được người
tôi nhóm lửa suốt đêm đen chủ thuyết
tìm lối đi cho mình
 
bạn bè ơi
tôi đã viết đến cạn dòng sông lửa
mong ngày mai sáng hơn
mong lòng người như lửa
luôn cháy niềm nhớ quên
 
trăm phần trăm lửa
tôi càng đầy thêm
sắp đặt lửa
tôi cháy thành mũi tên
 
Tạp chí Sông Hương Online
 
 
 
 
 
 
Tác giả: Ngô Minh
Các bài mới
Bên sông (26/11/2020)
Làng ấu thơ (22/04/2019)
Biển quê hương (01/04/2019)
Biển trăng (01/03/2019)
Cánh đồng xuân (05/02/2019)
Các bài đã đăng
Huế ngủ (29/03/2017)