Ca khúc
Chút tình gửi Huế
10:20 | 18/05/2017
Nhạc: THANH SỬ
Thơ:   LÊ THỊ PHÙ SA
Chút tình gửi Huế
Ảnh: Internet

Chút tình gửi Huế

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Quê Mẹ (12/05/2017)
A Đon (10/05/2017)
Chiều kinh đô (05/05/2017)
Một thoáng Huế (04/05/2017)