Ca khúc
Thiên chức Thầy
10:26 | 12/06/2017
Nhạc: NGUYỄN VĂN THIẾT
Thơ:   NGÀN THƯƠNG
Thiên chức Thầy
Ảnh: Internet

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Như là... (01/06/2017)
Nét Xuân... (23/05/2017)
Lời ru của Mẹ (22/05/2017)
Hoa nở tháng 5 (19/05/2017)