Ca khúc
Huế khát mưa
09:56 | 18/07/2017

Nhạc: TRẦN TÔN

Phổ thơ: LÊ NGỌC ÁNH

Huế khát mưa
Ảnh: Internet

Huế khát mưa

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Trần Tôn
Các bài mới
Các bài đã đăng
La Chữ quê mẹ (26/06/2017)
Chiều Tím (21/06/2017)