Ca khúc
Đêm sông Hương
09:42 | 25/07/2017
Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Thơ:  PHẠM BÁ THỊNH
Đêm sông Hương
Ảnh: Phạm Bá Thịnh

 

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Việt
Các bài mới
Các bài đã đăng
Huế khát mưa (18/07/2017)
La Chữ quê mẹ (26/06/2017)