Ca khúc
Mưa qua sông Bù Lu
14:38 | 21/09/2017
Nhạc: TRƯƠNG PHÁP
Thơ:   LÊ TẤN QUỲNH
Mưa qua sông Bù Lu
Ảnh: internet

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Dáng Thu (31/08/2017)
Dã Quỳ hoa (03/08/2017)
Đêm sông Hương (25/07/2017)
Huế khát mưa (18/07/2017)