Ca khúc
Khát vọng cồng chiêng
09:12 | 10/10/2017
Nhạc: TRƯƠNG PHÁP
Thơ:  NHỤY NGUYÊN
Khát vọng cồng chiêng
Ảnh: Internet

Khát vọng cồng chiêng

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Dáng Thu (31/08/2017)
Dã Quỳ hoa (03/08/2017)
Đêm sông Hương (25/07/2017)
Huế khát mưa (18/07/2017)