Ca khúc
Thương biển
09:40 | 04/04/2017

Nhạc và lời: NGUYỄN TRỌNG QUÝ

Thương biển

 

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Huế trong tôi (03/04/2017)
Một nét Huế (30/03/2017)
Dạ khúc Huế (28/03/2017)
Màu thiên thu (27/03/2017)
Mẹ Lý Sơn (22/03/2017)
Giác ngộ (20/03/2017)