Mỹ thuật
Tác phẩm của cố họa sĩ Bửu Chỉ
22:12 | 04/11/2014

Văn Nghệ Huế xin giới thiệu đến độc giả những bức tranh sơn dầu của cố họa sĩ Bửu Chỉ.

“Bửu Chỉ luôn tìm những tín hiệu mới cho tranh, đó là thời gian và phận người” (Đinh Cường).


>>Đối thoại về tuyến tính và thông điệp trong hội họa
 

Tác phẩm của cố họa sĩ Bửu Chỉ
Tác phẩm "Tôi nghĩ về tôi" - Sơn dầu của cố họa sĩ Bửu Chỉ

 


Tác phẩm Cây đàn sắc không - Chân dung nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Sơn dầu của cố họa sĩ Bửu Chỉ


 

Sắc săc không không

 

Thời gian 2

 

Treo trên thời gian

 

Tự do cuối cùng - Tác phẩm cuối cùng của cố họa sĩ Bửu Chỉ

 

Tự do cuối cùng hòa bình cuối cùng

 

Ám ảnh thiện và ác

 

Thời gian

 

Nghĩ về thời gian

 

Tôi chiêm nghiệm tôi

 

Tĩnh vật vò sữa

 

Không đề

 

Ngựa đá

 

Ngày sinh thần Vệ Nữ

 

Khỏa thân và chim bồ câu

 

Khỏa thân trăng tròn

 

Khỏa thân nằm


Văn Nghệ Huế
 

Tác giả: Bửu Chỉ
Các bài mới
Các bài đã đăng