Ban biên tập
 
Trưởng Ban Biên tập:
Thái Cẩm Thủy
Các Phó Ban Biên tập:
Lê Tấn Quỳnh
Nguyễn Thị Thanh Lương
Thư ký Ban Biên tập:
Phạm Thị Quỳnh Chi
Cùng các thành viên:
Lê Bá Cang
Pham Văn Tý
Nguyễn Văn Thanh
Nguyễn Công Tích
 
 


Chịu trách nhiệm Trang Thông tin điện tử:
Lê Phùng
( Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế)